Promocja książki Mariana Grotowskiego

2 lutego 2020


W Miejskim Domu Kultury radomszczański pisarz i poeta Marian Grotowski opowiadał o swojej najnowszej książce pt. „Szewc, której akcja dzieje się w czasach uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz przed dwoma ostatnimi rozbiorami.

Podczas spotkania Marian Grotowski opowiedział nie tylko o swojej najnowszej książce, ale też o procesie twórczym, swoich zainteresowaniach i źródłach inspiracji oraz odpowiadał na pytania publiczności. Promocji książki towarzyszył koncert kolęd w wykonaniu Jacka Miernikiewicza.

O „Szewcu”:

Polska z czasów uchwalenia Konstytucji 3 Maja i przed dwoma ostatnimi rozbiorami. W Warszawie po ogłoszeniu pierwszej polskiej konstytucji podnosi się wrzawa. Magnaci w obawie przed reakcją carycy Katarzyny II starają się ułagodzić ją obietnicami posłuszeństwa, jednocześnie zdradzając swoją ojczyznę. W tym czasie król Stanisław August Poniatowski, pod presją swoich doradców i nacisków ze strony władczyni Wszechrusi, jak chorągiewka zmienia swoje postanowienia, ostatecznie przyłączając się do konfederatów targowickich. Garstka niezłomnych patriotów, za sprawą swojego oddania Ojczyźnie, przyciąga rzesze Polaków zdolnych do walki na śmierć i życie. Pośród nich znajduje się m.in. Jan Kiliński, Tadeusz Kościuszko, generał Dąbrowski, generał Zajączek, Hugo Kołłątaj, a także książę Józef Poniatowski, bratanek króla.