Promocja XV tomu Zeszytów Radomszczańskich

29 października 2018


W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polskie Towarzystwo Historyczne zaprasza na promocję XV tomu Zeszytów Radomszczańskich. Promocja odbędzie się 7 listopada o godzinie 18.00 w Miejskim Domu Kultury.

Promocję XV tomu Zeszytów Radomszczańskich poprzedzi wykład dra Tomasza Nowaka pt. "Radomsko na drodze do niepodległości". Książkę można otrzymać bezpłatnie.

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych na 2018 rok, organizowanych przez Miasto Radomsko oraz Starostwo Powiatowe w Radomsku. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego przekazał wsparcie finansowe ze środków pozyskanych z odpisów z 1%.

Współorganizatorem promocji jest Miejski Dom Kultury w Radomsku.


Spis treści:

TOMASZ ANDRZEJ NOWAK

Z dziejów Radomska w latach I wojny światowej

ZDZISŁAW WŁODARCZYK

Część wojskowa raportów miesięcznych C. i k. Komendy Obwodowej

w Radomsku (Noworadomsk) z czerwca i października 1917 r.

GRZEGORZ MIECZYŃSKI

Emisje pieniądza zastępczego w Radomsku w latach I wojny światowej

GRZEGORZ MIECZYŃSKI

Żołnierze Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego

z powiatu noworadomskiego 

ANDRZEJ GROCHOWALSKI

Radomszczański Listopad 1918 roku w relacjach i wspomnieniach

GRZEGORZ MIECZYŃSKI

Próby lustracji osób współpracujących z władzami

carskimi czynione w okresie międzywojennym w Radomsku

ROBERT SIKORSKI

Radomsko i okolice w latach 1918-1920 w „Gońcu Częstochowskim”

PAWEŁ GRABALSKI

Protokoły Rady Miejskiej Przedborza z lat 1917-1920 (cz. I)