Prośba do mieszkańców ulicy Starowiejskiej

30 października 2018


W związku z trwającym remontem ulicy Starowiejskiej prosimy mieszkańców o niepozostawianie pojazdów w rejonie remontowanego odcinka ulicy w dniu 31 października (środa) 2018 roku. W tym dniu na ulicy wykonywana będzie nowa nakładka asfaltowa.

Przypomnijmy, w ramach remontu ulicy Starowiejskiej wykonano regulację infrastruktury podziemnej, nadano nowy profil jezdni oraz położono pierwszą warstwę asfaltu. Łącznie wyremontowane zostanie blisko 560 metrów ulicy.

Galeria