Przebudowa ulicy Dobrej

7 sierpnia 2018


Ulica Dobra poddana jest gruntownej przebudowie. Żelbetonowa nawierzchnia zostanie usunięta, a w jej miejscu wykonana będzie nakładka bitumiczna. Przebudowa zakłada też montaż nowego oświetlenia oraz wykonanie chodnika.

Przebudowa ulicy Dobrej prowadzona jest na odcinku od ul. Ciepłej do skrzyżowania z ul. Energetyków. Zakres prac obejmuje m.in. demontaż nawierzchni z płyt żelbetonowych, wykonanie nowej nakładki, oświetlenia oraz chodnika, a także wymianę nasadzeń i rekultywację zieleni. Wartość inwestycji wynosi blisko 1 200 000 zł.