Przebudowa ulicy Spacerowej

1 lipca 2019


1 lipca rozpoczęła się przebudowa ulicy Spacerowej. W związku z inwestycją wprowadzono zmianę organizacji ruchu. Na czas prac budowlanych ulica została całkowicie zamknięta z wyjątkiem dojazdu do posesji mieszkańców.

Przebudowa ulicy obejmuje wykonanie nowej jezdni na ul. Spacerowej o nawierzchni mineralno–bitumicznej i poboczy z kruszywa łamanego, chodników z kostki betonowej wraz ze zjazdami, ścieżki rowerowej dwukierunkowej oraz oświetlenia ulicznego. Dodatkowo wykonane zostaną prace związane z kanalizacją deszczową. Wykonawcą inwestycji jest firma DROG-BUD Sp. z o.o. Koszt przebudowy wynosi 8.126.767 zł i 49 gr.

Na czas przebudowy alternatywny dojazd do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. Oczyszczalnia Ścieków (ul. Spacerowa 120) będzie przebiegać od strony ulicy Torowej.