Przedszkolaki z PP nr 2 uczą się angielskiego przy pomocy tablicy interaktywnej

12 października 2017


Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku realizuje projekt „C.L.E.V.E.R. - Children Learn English Very Easily and Rejoice”, w ramach którego zakupiono tablicę interaktywną.

Od niedawna przedszkolaki z PP nr 2 uczą się języka angielskiego przy pomocy tablicy interaktywnej. Jak podkreślają nauczyciele,  wiele przyjemności sprawia dzieciom zabawa oraz rozwiązywanie zadań w języku angielskim.

Projekt „C.L.E.V.E.R. - Dzieci uczą się angielskiego łatwo i z radością”  jest realizowany w PP nr 2 w ramach programu ERASMUS+ (akcja KA 219 - partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk, które zakładają wzmocnienie potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianę metod, praktyk i idei) od 1 września 2016 roku i potrwa do 31 sierpnia 2018 roku.

Projekt odpowiada na rzeczywiste potrzeby całego partnerstwa, jak:

  • Wprowadzenie lub rozszerzenie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym 3 - 7 lat przy użyciu nowoczesnych metod pracy, łącznie z elementami CLIL (Content and Language Integrated Learning), PBL (Project Based Learning) i TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne).
  • Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez ich rozwój zawodowy (udział w szkoleniach językowych i metodycznych), dotyczący wyzwań w zakresie edukacji i współpracy na arenie międzynarodowej (stosowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi, realizacja zobowiązań międzynarodowych, swoboda komunikacji z partnerami w języku angielskim, wymiana doświadczeń).

Nasze główne cele to:

  • nauczanie języka angielskiego dzieci przedszkolnych przy użyciu nowoczesnych metod pracy;
  • używanie języka angielskiego nie tylko w czasie regularnych zajęć w języku angielskim, ale także podczas wykonywania wszelkich czynności w ciągu dnia / tygodnia;
  • zachęcanie nauczycieli do poprawy umiejętności językowych i zawodowych.

Kraje partnerskie: Hiszpania, Litwa, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Turcja, Włochy. Polska jest koordynatorem całego projektu.