Przygotowania do realizacji wspólnego projektu

17 lipca 2017


Są młodzi, ambitni i mają głowy pełne pomysłów. Tak w skrócie można opisać grupę osób, która uczestniczy w szkoleniach oraz spotkaniach inspiracyjnych w ramach Startera Radomsko.

Dziś uczestnicy szkolenia, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury zajęli się szeroko rozumianym zarządzaniem strategicznym, czyli podejmowaniem decyzji i ich wdrażaniem w sposób przemyślany. Szkolenie odnosiło się do ciekawego projektu, który grupa chce realizować wspólnie z mieszkańcami Radomska.

Celem projektu zespołu Społeczności Startera jest postawienie w Radomsku bezpiecznych i komfortowych stojaków na rowery sfinansowanych za pomocą crowdfundingu wspólnie z lokalną społecznością. Ideą projektu jest także to, aby radomszczanie poczuli, że mają wpływ na osaczającą ich przestrzeń, a także pokazanie, że młodzi ludzie mogą uczyć się podstaw przedsiębiorczości w ciekawy sposób.

W dzisiejszym szkoleniu uczestniczył prezydent Jarosław Ferenc, który zapewnił o swoim poparciu dla inicjatywy.

- Jesteście grupą, która swoim działaniem może w przyszłości zainspirować innych do współdziałania na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki Starterowi Radomsko chcemy was nie tylko motywować do działania, ale także pomóc wam odnaleźć własną drogę, być może na lokalnym rynku biznesowym, a także dać wam przestrzeń do realizacji swoich pomysłów. Ze swojej strony chciałbym zapewnić, że kibicuję waszemu projektowi i służę pomocą w realizacji i promocji tego przedsięwzięcia – mówił prezydent.

Uczestnicy szkolenia poznali w jaki sposób formułować cele, oceniać swoje możliwości strategiczne, zasoby jakie posiada grupa oraz jak planować działania i dzielić się pracą w zespole.

- Wszystko po to, aby pokonać przepaść, jaka istnieje między planowaniem a działaniem – wyjaśnia prowadzący szkolenie Bartosz Filip Malinowski.