Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

28 maja 2018


Przypominamy, że do 1 czerwca 2018 roku można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych za I półrocze bieżącego roku.

 
Z wnioskiem, szczegółowo umotywowanym, o przyznanie stypendium może wystąpić klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej.
 
Uchwała i regulamin przyznawania w załączeniu.