Przyłącz się do miejskiej sieci kanalizacyjnej

21 grudnia 2016


W związku z ciągłą rozbudową sieci kanalizacyjnej w Radomsku, wiele domów uzyskało możliwość podłączenia do miejskiej kanalizacji. Praktyka pokazuje jednak, że jedynie niewielka część mieszkańców – mimo ustawowego obowiązku podłączenia się do miejskiej kanalizacji - z tej możliwości korzysta.

Radomsko skanalizowane jest już w niemal 70 procentach. Jednak liczba ta nie odpowiada temu ile gospodarstw domowych faktycznie jest podłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Z jednej strony mieszkańcy apelują, aby w każdej części miasta pojawiła się kanalizacja, a z drugiej strony, gdy ta kanalizacja się już pojawi, jedynie niewielka część gospodarstw decyduje się na podłączenie.

Okazuje się, że wiele osób mimo ustawowego obowiązku podłączenia się do sieci, tego nie robi. Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie podłączenie do miejskiej kanalizacji powinno się wykonać w ciągu 12 miesięcy od wybudowania sieci kanalizacyjnej.

Wyniki różnego rodzaju kontroli wskazują także, że w wielu przypadkach gospodarstwa, które pobierają określoną ilość wody z miejskiego wodociągu, ścieki odprowadzają w niewielkiej ilości lub wcale. Szamba nie są opróżniane z odpowiednią częstotliwością. PGK odbiera sygnały, że ścieki często trafiają bezpośrednio do środowiska, co może zagrażać zdrowiu mieszkańców. 

Przypominamy, że wywóz 1 metra sześciennego ścieków z szamba kosztuje ponad 20 złotych, a 1 metr sześcienny odprowadzany do miejskiej kanalizacji kosztuje ok. 4 złotych. Chociażby ze względów ekonomicznych warto przyłączyć się do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Prezydent Miasta Radomsko w tym roku w porozumieniu z radnymi dwóch dzielnic (Sucha Wieś i Bogwidzowy), w których problem jest największy, przeprowadził kampanię informacyjną zachęcającą mieszkańców do podłączenia się do kanalizacji. Zamierzenie to nie przyniosło jednak zakładanego efektu w postaci kolejnych podłączeń, spełniających konieczny do uzyskania efekt ekologiczny. W związku z tym, mając na uwadze obowiązek ustawowy , konieczne jest wydanie decyzji administracyjnych nakładających obowiązek podłączenia.

Przypominamy także, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SP. z o.o. realizuje dla mieszkańców Radomska program wsparcia budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej

PGK proponuje trzy warianty wsparcia budowy przyłączy w 2017 roku:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej (mapy do celów projektowych, projektu technicznego oraz inwentaryzacji powykonawczej) w cenie 500,00 zł brutto.

2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w preferencyjnych cenach z możliwością rozłożenia należności na raty.

3. Złożenie aplikacji o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do 50% wartości budowy przyłącza kanalizacyjnego w przypadku zebrania minimum 50 chętnych.

W przypadku pytań dotyczących programu wsparcia prosimy o kontakt z pracownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku ul. Krzywa 12 tel. 44 682 47 37, który wyjaśni wszystkie szczegóły.