Przypominamy o płatnościach za śmieci

17 grudnia 2018


W związku ze zbliżającym się końcem roku prosimy o uregulowanie opłat za śmieci.


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od ich segregowania oraz ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH:

- w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10,50 zł od osoby lub 9,50 zł od osoby z Kartą Dużej Rodziny,

- w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 15,00 zł od osoby lub 14,00 zł od osoby z Kartą Dużej Rodziny.

 Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać:

- na indywidualny numer rachunku bankowego lub 81 1560 0013 2039 6334 0000 0013 Getin Noble Bank S.A.
- w kasie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.