Przyznano dotacje klubom sportowym

12 stycznia 2018


Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc przyznał dotacje klubom sportowym na rok 2018.

Prezydent Miasta Radomsko na podstawie Zarządzenia nr 12/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. podjął decyzję o przyznaniu klubom sportowym działającym na terenie miasta dotacji na realizację przedsięwzięć w roku 2018. Łączna kwota przyznanych środków wynosi 535 000,00 zł.

O dofinansowanie działań na rok 2018 ubiegało się 15 klubów sportowych, które złożyły łącznie 18 wniosków. Komisja oceniająca na posiedzeniach w dniach 30 listopada 2017 r. i 4 stycznia 2018 r. dokonała weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. Po zapoznaniu się z punktacją i rekomendacjami Komisji Prezydent Miasta Radomsko przyznał dotacje w następującej wysokości:

1. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Szóstka” - Szkolenia sportowe w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udziału we współzawodnictwie sportowym - kwota dotacji: 20 000,00 zł,

2. UMLKS Radomsko - sekcja podnoszenia ciężarów - Szkolenia sportowe zawodników i drużyn oraz umożliwienie im udziału w krajowym współzawodnictwie sportowym w podnoszeniu ciężarów – kwota dotacji: 51 000,00 zł,

3. UMLKS Radomsko - sekcja tenisa stołowego - Szkolenia i udział w rywalizacji sportowej w tenisie stołowym – kwota dotacji: 42 000,00 zł,

4. Radomszczański Kolektyw Sportowy „RKS Radomsko” - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta, propagowanie roli kultury fizycznej w kształtowaniu sprawności fizycznej oraz rozwijaniu umiejętności społecznych np. wspólna praca, partnerstwo, szlachetna rywalizacja, a także rozwój sportu i osiąganie jak najlepszego wyniku sportowego – kwota dotacji: 220 000,00 zł,

5. Zapaśniczy Klub Sportowy „Radomsko” - Rozwój sportu na terenie miasta Radomska. Upowszechnienie i rozwój sportu dla osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe – kwota dotacji: 47 000,00 zł,

6. Akademia Karate KYOKUSHIN - Szkolenie sportowe karate – kwota dotacji: 21 000,00 zł,

7. Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-ka” - Strzelectwo - sport dla wszystkich – kwota dotacji: 18 000,00 zł,

8. Uczniowski Klub Sportowy „WIKING” - Szkolenia sportowe zawodników dla osiągania wysokich wyników sportowych w pływaniu, oraz dwu, trój i pięcioboju nowoczesnym we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej – kwota dotacji: 21 000,00 zł,

9. Uczniowski Klub Sportowy „RAP” Radomsko - Od zabawy przez grę do sportowej rywalizacji – wszechstronne szkolenia piłkarskie dzieci radomszczańskich szkół podstawowych – kwota dotacji: 17 000,00 zł,

10. Radomszczańska Szkoła Boksu NOKAUT - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w boksie amatorskim: „Boks w ringu, a nie na ulicy” - kwota dotacji: 19 000,00 zł,

11. Klub Sportowy TYTANI Radomsko - Szkolenia sportowe w zakresie Crossfit, sportów ogólnorozwojowych i wytrzymałościowo – siłowych – kwota dotacji: 20 000,00 zł,

12. UMLKS Radomsko - sekcja siatkówki - Szkolenia sportowe dzieci i udział ich w rywalizacji sportowej w siatkówce – kwota dotacji: 8 000,00 zł,

13. Międzyszkolny Klub Sportowy JUNAK - Szkolenia sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowych w zakresie piłki koszykowej chłopców – kwota dotacji: 18 000,00 zł,

14. Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” - Szkolenie oraz udział dzieci i młodzieży, seniorów w treningach, obozach i zawodach sportowych w zakresie lekkiej atletyki – kwota dotacji: 13 000,00 zł.

 

Z powodu nieuzyskania wymaganej liczby punktów, dotacji nie otrzymują:

1. Klub Tenisowy Fundacja Aktywności Fizycznej w Radomsku - Dofinansowanie działalności klubu tenisowego Fundacja Aktywności Fizycznej w Radomsku w roku 2018,

2. Klub Szermierczy „Zawisza Czarny” Radomsko - Wsparcie i podniesienie poziomu szkolenia zaawansowanej i wyselekcjonowanej grupy zawodników klubu szermierczego „Zawisza Czarny” Radomsko,

3. Klub Sportowy TYTANI Radomsko - Szkolenie sportowe w zakresie zapasów,

4. Klub Karate „RANDORI” - Rozwój psychofizyczny, integracja i współzawodnictwo dzieci i młodzieży na szczeblu sportowym, w duchu humanizmu i harmonii w oparciu o wartości fizyczne i moralne karate kyokushin.