Publiczne Przedszkole nr 1 nagrodzone Certyfikatem Przedszkola Promującego Zdrowie

28 listopada 2019


Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku w dniu  27 listopada 2019 r. podczas uroczystej Gali w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie otrzymało Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie.

To prestiżowe wyróżnienie przyznał Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. Certyfikat został wręczony przez Iwonę Michałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i profesor Barbarę Woynarowską- Przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie.

Przyznanie Certyfikatu poprzedzone było wieloletnimi działaniami przedszkola w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej w ramach programu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie:

- 16 kwietnia 2012 r. przedszkole uzyskało Akces Przynależności do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w zakresie wdrażania i upowszechniania idei Szkół Promujących Zdrowie,
-  24 listopada 2016 r. przedszkole otrzymało certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego,
-  w miesiącach marzec - kwiecień 2019 r. przeprowadzona została autoewaluacja działań przedszkola w zakresie promocji zdrowia.

14 czerwca 2019 r. odbyła się publiczna prezentacja wyników autoewaluacji, w której uczestniczyli członkowie społeczności przedszkolnej: dzieci, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz osoby spoza społeczności przedszkolnej - przedstawiciele organu prowadzącego i instytucji związanych z realizacją programu, koordynator Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, przedszkolna pielęgniarka, przedstawiciele środowiska lokalnego.

Wniosek o nadanie Krajowego Certyfikatu złożony został  w imieniu całej społeczności Przedszkola w dniu 18 czerwca 2019 r. po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji koordynatora Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

W uroczystej Gali wręczenia Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie uczestniczyli Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Radomsku Pan Krzysztof Janik, koordynator Zespołu d/s promocji zdrowia- Pani Iwona Turek  oraz członek Zespołu d/s promocji zdrowia- Pani Jadwiga Grzegorczyk.

Przyznanie Certyfikatu to zasługa całej społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz społeczności lokalnej. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację działań, zadań i programów w ramach Przedszkola Promującego Zdrowie.

Źródło: Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku
Galeria