Publiczne Przedszkole nr 2 po termomodernizacji

3 października 2019


Zakończono termomodernizację Publicznego Przedszkola nr 2. Inwestycja zrealizowana została dzięki dotacji pozyskanej przez Miasto Radomsko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku. Cel ten został osiągnięty poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawę komfortu termicznego oraz zwiększenie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań proekologicznych, dzięki montażowi paneli fotowoltaicznych oraz wymianie oświetlenia na led.

W ramach zadania w Publicznym Przedszkolu nr 2 wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację przegrody stropodachu oraz wentylacji. Wymieniono również stolarkę okienną, a tradycyjne świetlówki zastąpiły ich odpowiedniki wykonane w technologii LED. Ważną częścią inwestycji był zakup i montaż schodołazu, dzięki któremu placówka stała się lepiej dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Termomodernizacja przedszkola nr 2 jest II częścią zadania pod nazwą " Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 5 wraz z budową zewnętrznego dźwigu osobowego i przebudową strefy wyjścia ewakuacyjnego oraz Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 przy ul. Targowej 7 w Radomsku ”. Na realizację obu inwestycji miasto pozyskało 2 miliony złotych.


Galeria