Radni o budżecie, oświacie i bezpieczeństwie

19 maja 2020


Sesja Rady Miejskiej w Radomsku zaplanowana jest na 21 maja. Dziś obradowały trzy miejskie komisje, podczas których radni dyskutowali m.in. o budżecie, oświacie i bezpieczeństwie.

Radni zasiadający w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2019 r. w zakresie bezpieczeństwa publicznego, a w sprawach różnych dyskutowali o limitach prędkości obowiązujących na niektórych z miejskich ulic.

Podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowano zmiany w budżecie dotyczące funkcjonowania szkół. Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Małgorzata Krupska przedstawiła radnym wyniki rekrutacji do placówek oświatowych oraz udzieliła informacji na temat funkcjonowania zdalnego nauczania.

Na posiedzeniu Komisji Budżetowej pozytywnie zaopiniowano zmianę uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową.

Galeria