Radomsko Mebluje po raz kolejny na targach Meble Polska

17 września 2018


Zapraszamy producentów mebli regionu radomszczańskiego do wspólnego udziału w targach Meble Polska 2019 w ramach projektu Radomsko Mebluje.

 

Producenci mebli regionu radomszczańskiego mogą zgłaszać uczestnictwo w ekspozycji na wspólnym stoisku Radomsko Mebluje, które po raz  kolejny będzie prezentowane na targach Meble Polska. Najbliższa edycja odbędzie się w dniach 12-15 marca 2019 r. w Poznaniu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Centrum Nowoczesnych Inwestycji:
nr tel.: 44 685 44 84
e-mail: katarzyna.tadeusiak@radomsko.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 5 października 2018 r. Po tym terminie zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami firm, podczas którego wypracowana będzie koncepcja stoiska i zasady współpracy. Wszystkie decyzje dotyczące udziału w targach podejmowane są kolegialnie. Miasto Radomsko partycypuje w kosztach udziału w targach w kwocie 70.000 zł. Przypomnijmy, że termin ostatecznej rejestracji uczestników targów Meble Polska 2019 w systemie Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. upływa 31 października 2018 r.

Udział w targach Meble Polska 2019 będzie piątą wspólną prezentacją radomszczańskich producentów mebli.  Uczestnictwo w tak uznanym w środowisku meblarskim wydarzeniu to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim wymierne korzyści w postaci nowych partnerów biznesowych i podpisanych kontraktów. To też swoisty test sprzedaży - wyjątkowa możliwość przedstawienia i poddania bezpośredniej ocenie szerokiemu gronu klientów oferowanych produktów.

Do udziału w targach Meble Polska 2019 na wspólnym stoisku producentów mebli pod szyldem Radomsko Mebluje zapraszamy wszystkich przedsiębiorców regionu radomszczańskiego, bez względu na wielkość firmy i dotychczasowe doświadczenie w tego rodzaju imprezach wystawienniczych. Na każdym etapie przygotowania do udziału w targach, firmy biorące udział w wydarzeniu mają zagwarantowaną pomoc organizacyjną ze strony Centrum Nowoczesnych Inwestycji.