Radomsko w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

14 września 2018


„Zachowaj Trzeźwy Umysł” to ogólnopolska kampania, która podejmuje  działania w zakresie profilaktyki uzależnień. ZTU to uznana marka na polskim rynku profilaktyczno – edukacyjnym, pozytywna i pomysłowa, stawiająca na wyraźny i optymistyczny przekaz. Realizacja kampanii zakłada ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi w całym kraju.  Od wielu lat Miasto Radomsko włącza się to tej akcji.

Cele Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł to:

  • wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów,
  • wspieranie budowy poczucia własnej wartości,
  • nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia,
  • wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży,
  • ograniczanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych.

Materiały, które zostały przekazane do szkół są przeznaczone dla uczniów i ich rodziców. Są to  karty pracy, zawierające ćwiczenia i zadania, dostosowane do wieku odbiorcy, ułatwiające zapoznanie się z treściami przekazywanymi w kampanii, związanymi z samopoznaniem, akceptacją siebie oraz osiąganiem poczucia własnej wartości i adekwatną samooceną. Natomiast materiały dla rodziców zawierają wskazówki dotyczące odkrywania mocnych stron własnego dziecka, sposobów budowania w nim poczucia własnej wartości przy jednoczesnym kształtowaniu trwałej i satysfakcjonującej więzi z własnym dzieckiem.

Miasto Radomsko włączyło się także do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę!”. W materiałach, które trafią zarówno do uczniów radomszczańskich szkół, rodziców oraz nauczycieli zawarte są porady na temat dobrej komunikacji między rodzicami a dziećmi i  budowania zaufania.

Liczymy na to, że powyższe kampanie edukacyjno – profilaktyczne przyczynią się do podniesienia świadomości uczniów i ich rodziców.