Radomszczańska Gala Sportów Walki

Zawodową Radomszczańska Gala Sportów Walki organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku - 27 kwietnia 2019 roku w Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku.