Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości

Celem zbliżającego się Forum jest poznanie możliwości prawnych i organizacyjnych oraz realnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym.

Gościem specjalnym Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości będzie były wicepremier i minister finansów prof. Grzegorz Kołodko. Organizatorzy zapraszają do udziału w trzech moderowanych panelach tematycznych, a mianowicie:

- GMINA JAKO MIEJSCE DO INWESTOWANIA

- CO SPĘDZA SEN Z OCZU PRZEDSIĘBIORCOM?

- PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

Do udziału w Forum zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Szkoły Głównej Handlowej, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Krajowej Izby Gospodarczej, Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, JST różnego szczebla oraz te przedsiębiorstwa i instytucje, które mogą stanowić wzór do naśladowania. Organizatorzy chcą przybliżyć uczestnikom Forum zagadnienia dotyczące m.in. sukcesji w firmie, zmian w systemie podatkowym, środków z Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020 oraz znaczenia właściwego wykorzystania instrumentów stymulowania rozwoju gospodarczego, jakie mogą być wykorzystywane przez gminy. Atutem wydarzenia z pewnością będzie tematyka wystąpień wysokiej klasy specjalistów, stoliki eksperckie oraz stoiska informacyjne.

Rejestracja na Forum odbywa się poprzez Formularz rejestracyjny na stronie www.riph.radomsko.pl w terminie do 9.06.2017 r. Wydarzenie odbędzie się 23 czerwca 2017 r. w hotelu Porto w Radomsku.