Radomszczańskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2018


Radomszczanie uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po mszy w kolegiacie św. Lamberta prezydent Radomska Jarosław Ferenc oraz przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych złożyli wiązanki kwiatów przed obeliskiem na Placu 3 Maja.

Pierwsza europejska ustawa zasadnicza była przygotowana przez wybitne umysły polskiego oświecenia: Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Stanisława Konarskiego i króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Konstytucja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości uniwersalne, umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez czas zaborów i niewoli.

- Na 123 lata Polska zniknęła z mapy Europy. Przetrwał jednak naród, a Konstytucja 3 Maja stała się dla Polaków punktem odniesienia, do którego nawiązywali uczestnicy wojen napoleońskich, powstania listopadowego i styczniowego, legioniści Marszałka Józefa Piłsudskiego, żołnierze walczący na frontach II wojny światowej i w Konspiracyjnym Wojsku Polskim – mówił podczas uroczystości Jarosław Ferenc.

Prezydent podziękował radomszczanom za udział w miejskich obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Winszował też strażakom zawodowym i ochotnikom z okazji przypadającego 4 maja Dnia Świętego Floriana. 

3 maja delegacja władz miasta złożyła też kwiaty przed Pomnikiem-Grobem Nieznanego Żółnierza i pomnikiem na Kopcu, upamiętniającym radomszczan, którzy zginęli w niemieckich egzekucjach w czasie II wojny światowej.