Raport o stanie o Miasta Radomska za 2019 rok

10 czerwca 2020


Raport o stanie Miasta Radomska obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów oraz strategii, a także uchwał Rady Miejskiej i Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy do zapoznania się z Raportem o Stanie Miasta za rok 2019.

Nad opracowanym Raportem o Stanie Miasta za 2019 rok zostanie przeprowadzona debata podczas sesji absolutoryjnej, która odbędzie się 30 czerwca br. Zgodnie z art. 28aa. ustawy o samorządzie gminnym w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy złożą do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Miasta Radomska składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport.

Z Raportem o Stanie Miasta Radomsko za rok 2019 można zapoznać się w tym miejscu.