Remont na ul. Witosa

1 sierpnia 2017


Na ulicy Witosa zostanie wykonany nowy chodnik wraz z wpustami kanalizacji deszczowej.

Jednostronny chodnik wraz ze zjazdami zostanie wykonany na odcinku od skrzyżowania z ulicą Narutowicza do skrzyżowania z ulicą Włościańską. Celem poprawy odprowadzenia opadów atmosferycznych z nowego chodnika, zostaną wykonane wpusty kanalizacji deszczowej. Koszt remontu wynosi blisko 63 tysiące złotych, a planowane zakończenie prac nastąpi 19 sierpnia.

Galeria