Remont ul. Marii Skłodowskiej-Curie

26 listopada 2019


Zakres prac wykonywanych na remontowanym odcinku ulicy obejmuje wymianę krawężnika po stronie numerów parzystych posesji, regulację infrastruktury podziemnej oraz wykonanie nowej nakładki asfaltowej. Remont prowadzony jest na odcinku od ulicy Prusa do ulicy Kościowa. Zakończenie prac ma nastąpić do 6 grudnia bieżącego roku.

Galeria