Remont ulicy 11 Listopada

27 lipca 2020


Na ulicy 11 Listopada rozpoczęto prace remontowe. Nowa nawierzchnia zostanie położona na 100 metrowym odcinku pomiędzy ulicą Dzielnicową i Gołębią.

Prace polegają m.in. na poszerzeniu jezdni celem utrzymania współosiowości z dalszą częścią ulicy 11 Listopada, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Usunięte zostaną stare i zniszczone krawężniki, a w ich miejscu zamontowane zostaną nowe, osadzone na ławie fundamentowej. Wykonana zostanie nowa podbudowa drogi, regulacja infrastruktury podziemnej oraz nawierzchnia asfaltowa.

Przewidywany termin zakończenia prac wyznaczono na 17 sierpnia 2020 roku.

Galeria