Remont ulicy Pasiecznej

30 lipca 2018


Rozpoczęto remont ulicy Pasiecznej. Nowa nakładka zostanie położona na 240 metrowym odcinku ulicy.

Zakres prac prowadzonych na ulicy Pasiecznej obejmuje usunięcie starej nawierzchni, nadanie nowego profilu jezdni, regulację infrastruktury podziemnej oraz wykonanie nowej nawierzchni składającej się z warstwy wiążącej oraz ścieralnej na całej długości i szerokości remontowanego odcinka ulicy.