Remont ulicy Wypoczynkowej

7 listopada 2019


Na ulicy Wypoczynkowej w Radomsku wykonywana jest nowa nawierzchnia asfaltowa.

Zakres prac na ulicy Wypoczynkowej obejmuje wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz nadanie jezdni nowego profilu. Następnie wykonane zostaną dwie warstwy asfaltowe. W ramach zadania wykonana będzie również regulacja infrastruktury podziemnej (kanalizacji sanitarnej), powstaną pobocza z tłucznia kamiennego oraz włączenie do ulicy Piłsudskiego. Łączna długość remontowanego odcinka wynosi 600 metrów bieżących.