Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego na finiszu

4 lipca 2019


II etap rewaloryzacji Parku Świętojańskiego zbliża się ku końcowi. Już niebawem radomszczanie będą mogli wypoczywać w odnowionym parku z fontanną multimedialną i rozbudowaną bazą sportowo-rekreacyjną. Oddanie parku do użytku planowane jest na przełom lipca i sierpnia bieżącego roku.

Rewaloryzacja zakładała przywrócenie układu alei oraz odtworzenie funkcji użytkowo-sportowo-rekreacyjnej parku. Powstały nowe ciągi komunikacyjne, przy których zamontowano ławki, kosze i stojaki na rowery oraz tablice dydaktyczne opisujące poszczególne drzewa lub zbiory roślinne – cenne i interesujące okazy flory.

W parku wykonano plac zabaw wyposażony w urządzenia zarówno dla najmłodszych jak i starszych dzieci oraz siłownię plenerową. Całość dopełnia fontanna multimedialna wraz z oświetleniem zamontowanym w nawierzchni z płyt granitowych. Wymienione zostało oświetlenie, nasadzono krzewy żywopłotowe oraz liściaste, trawy ozdobne, byliny i pnącza.

Całkowita wartość projektu wynosi 4.553.356,14 zł, natomiast uzyskane z WFOŚiGW dofinansowanie opiewa na 3.829.881,00 zł z czego dotacja wynosi 1.201.385,00 zł, a pozostała kwota w wysokości 2.628.496,00 zł udzielona została w formie pożyczki.