ROF - rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego

12 października 2019


Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza został rozstrzygnięty w sobotę, 12 października w MDK. Wygrał tomik "krańcówka Litzmannstadt" Wioletty Ciesielskiej-Rudnickiej.

Jury w składzie Bohdan Zadura, Dorota Koman i Ireneusz Kaczmarczyk jednomyślnie nagrodziło wiersze poetki z Kocierzewa Południowego określając je jako najdojrzalsze i najciekawsze, doceniając jednocześnie zakorzenienie w języku regionalnym i wykorzystanie tzw. "łodzianizmów". Zwyciężczyni w ramach nagrody będzie miała możliwość wydania debiutanckiego tomiku. Zarówno laureatce jak i pozostałym finalistom konkursu  (Martyna Ćwiąkała z Krościenka Wyższego, Paweł Ślusarczyk z Zakopanego, Łukasz Cabajewski z Warszawy, Paulina Cedlerska z Działdowa, Katarzyna Kadyjewska z Rzeszowa i Aleksandra Paprota z Wrocławia) gratulacje złożył prezydent Jarosław Ferenc.

Galeria