Rozmowa o potrzebach dzielnicy i całego miasta

26 września 2018


Prezydent Jarosław Ferenc spotkał się dziś z mieszkańcami wspólnoty przy ul. Kilińskiego. Poruszono zarówno sprawy dzielnicy, jak i całego miasta.

Mieszkańcy pytali o zagospodarowanie pobliskich terenów, przeznaczonych pod boiska do piłki nożnej, jak i pod inwestycje mieszkaniowe. Zwrócili uwagę na konieczność przebudowy ul. Kilińskiego oraz potrzebę poprowadzenia linii autobusowej w tym rejonie. Podziękowali także prezydentowi za sprawne rozwiązanie kilku problemów zgłaszanych przez wspólnotę.

Mieszkańców interesowała także zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta oraz realizacja kilku dużych miejskich inwestycji, jak przebudowa ul. Reymonta, czy budowa nowego basenu. Prezydent chętnie opowiadał o etapach przygotowań oraz wykonaniu poszczególnych zadań i zapewnił mieszkańców, że przyszły rok będzie niezwykle intensywny pod względem realizacji ważnych dla miasta inwestycji w różnych dzielnicach.

- Chętnie uczestniczę w spotkaniach z mieszkańcami. Lubię rozmawiać o problemach miasta, o możliwościach ich rozwiązania. Słucham opinii i pomysłów, które są bardzo ciekawe. Cieszę się, że mieszkańcy tak chętnie dzielą się ze mną swoimi spostrzeżeniami czy uwagami. To daje mi możliwość spojrzenia na dany problem z różnych perspektyw i poszukania najlepszego rozwiązania – mówi prezydent Jarosław Ferenc.