Rozwijamy bazę sportową

12 lipca 2018


Komentarz prezydenta Jarosława Ferenca dotyczący artykułu „Mizerna baza sportowa miasta. Najwyższy czas coś z tym zrobić!” („Pomiędzy stronami” z dn. 30.05.2018 r.). Tekst ukazał się w dzisiejszym wydaniu dwutygodnika.

 Szanowna Pani Redaktor!

Zgadzam się z tytułem i początkową częścią artykułu „Mizerna baza sportowa miasta. Najwyższy czas coś z tym zrobić!”, który ukazał się w dwutygodniku „Pomiędzy stronami” z dnia 30 maja 2018 roku. Przykładem takiego stanu rzeczy jest choćby ilość obiektów sportowych typu „Orlik”. Jednak trudno nie zaprotestować przeciwko uogólnieniu, że ten stan jest akceptowany również przez obecne władze miasta. 

Jeszcze większe zdziwienie budzi fakt, że jako ekspert od braku obiektów sportowych występuje w artykule radny Jakub Jędrzejczak. Jego partia współrządziła miastem i krajem, gdy z wielkim rozmachem realizowany był program „Orlik 2012”, którego efekty w naszym mieście tak źle ocenia redakcja. (Tak na marginesie, pan radny od jakiegoś czasu w „Pomiędzy stronami” jest jedynym ekspertem na każdy temat, co nie najlepiej świadczy o obiektywizmie kierowanego przez panią tytułu).

Rządzimy miastem niewiele ponad dwa lata, często przy niesprzyjającej prezydentowi Radzie Miasta. Mimo to w miarę możliwości dbamy o istniejącą bazę sportową i ją rozwijamy. Kilkanaście dni temu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 został otwarty ogólnodostępny kompleks boisk z bieżnią i skoczniami do uprawiania lekkiej atletyki. Wcześniej pozyskaliśmy środki unijne na budowę nowego basenu. Remontujemy istniejące obiekty sportowe przy ul. Kościuszki  i Brzeźnickiej, Powstają mniejsze obiekty z udziałem mieszkańców, np. siłownie zewnętrzne w ramach budżetu obywatelskiego. Wielki sukces odniosło profesjonalne lodowisko działające na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przekazywanie na wieloletnią dzierżawę prywatnym osobom bądź stowarzyszeniom terenów na których mają powstać boiska i inne obiekty, to również dobry sposób na rozwój bazy sportowej w mieście. Nasi partnerzy będą rozliczani z realizacji podpisanych umów, być może szansę dostaną też inni.

Na koniec przypomnę, że sport to nie tylko nowoczesne obiekty, to również duch rywalizacji, emocje. Nie brakuje nam ich, gdy uczestniczymy w imprezach sportowych organizowanych przez MOSiR, a Gala Sportów Walki czy bieg ekstremalny to również nowe inicjatywy, z ostatnich dwóch lat.

 

Jarosław Ferenc

Prezydent Miasta Radomsko