Ruch na radomszczańskich ulicach

6 października 2016


W czwartym kwartale 2016 roku w Radomsku rozpocznie się wiele planowanych inwestycji drogowych. Nowe nawierzchnie powstaną m.in. na fragmentach ulic Kołłątaja, Piramowicza, Reja.

Zakończono już przebudowę skrzyżowania przy ul. Narutowicza i Norwida. Dodatkowo wymieniono nawierzchnię na ul. Norwida do ul. Topolowej. Zakończył się też II etap remontu ul. Słonecznej, gdzie wykonano nową nakładkę bitumiczną i chodniki.

Rozpoczęcie niektórych inwestycji opóźniło się w związku z nowelizacją Ustawy o zamówieniach publicznych i koniecznością zastosowania nowych procedur. Obecnie te inwestycje są na etapie składania wniosków do Wydziału Zamówień Publicznych w celu ogłoszenia przetargów i wyłonienia wykonawców.

Najbliższe plany. Na ul Reja prowadzony jest remont na odcinku około 430 metrów, a na ul. Orląt Lwowskich - 400. Na ul. Rolnej od ZSG nr 5 do ul. Stodolnej będzie przebudowana nawierzchnia. Zaplanowano wymianę krawężników po prawej stronie, odtworzenie istniejących zjazdów, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm. Podobny zakres prac zaplanowano przy przebudowie jezdni na ul. Kołłątaja od skrzyżowania z ul. Raciborskiego do posesji nr 36 oraz Piramowicza od posesji nr 7 do ul. Kopiec.

Na ul. Rolnej, od ul. Skoczyńskiego w stronę ul. Tysiąclecia na długości około 210 m po stronie numerów nieparzystych, zostanie też położony chodnik.

Na ul. Dembowskiego, na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Inwestycyjnej powstanie nowa nakładka ścieralna z betonu asfaltowego. Konieczne będzie również m.in. wykonanie pionowej regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacji zasuw wodociągowych i gazowych. Plac budowy został już przekazany wykonawcy, który w przyszłym tygodniu chce rozpocząć prace.

I jeszcze jedna inwestycja. Tym razem wyłoniona w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok - oświetlona ścieżka rowerowa z kostki betonowej, która powstanie na łąkach od ul. Orzeszkowej do ul. Kraszewskiego.