Rusza akcja MKRPA Radomsko "Trzeźwo do celu"

28 lipca 2017


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku we współpracy z Urzędem Miasta Radomsko, policją oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz trzeźwości w Radomsku: Klubem Wzajemnej Pomocy „Szansa” i Klubem Abstynenckim „Można Inaczej" podejmują wspólne działania pod hasłem „Trzeźwo  do  celu".

Kampania informacyjno–edukacyjna  ma na  celu integrację instytucji i organizacji radomszczańskich działających na rzecz trzeźwości oraz podniesienie świadomości społeczeństwa, że każdego dnia możemy spotkać na swojej drodze pijanego kierowcę, który stanowi śmiertelne zagrożenie. Pijani kierowcy przewożą swoich najbliższych: żony, dzieci, przyjaciół, ale zagrażają też wszystkim znajdującym się na drodze - innym kierowcom, pieszym. Reagujmy, gdy ktoś pod wpływem alkoholu zbliża się do samochodu. Każdego dnia możesz spotkać pijanego kierowcę! Reaguj!

Działania obejmują:

- udział przedstawicieli MKRPA i stowarzyszeń w kontrolach trzeźwości prowadzonych przez funkcjonariuszy policji w sierpniu 2017 na terenie miasta Radomska,

- wręczanie kierowcom  wspólnie opracowanej ulotki z informacjami o zakresie działań MKRPA i stowarzyszeń a także  breloków z napisem „Prowadzę jestem trzeźwy”.