Ruszył nabór projektów w ramach programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

7 grudnia 2017


Ruszył nabór projektów społecznych aktywizujących seniorów w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).

Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

W ramach programu organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotację na realizację projektów społecznych aktywizujących osoby starsze w ramach czterech obszarów:

  • edukację osób starszych,
  • integrację międzypokoleniową, 
  • partycypację społeczną seniorów,
  • usługi społeczne dla osób starszych.

Na realizację edycji 2018 Rządowego Programu na rzecz Osób Starszych zaplanowano kwotę 40 mln zł. Wysokość poszczególnych dotacji wynosi od 20 tys. do 200 tys. złotych.

Tym razem szczególny nacisk zostanie położony na realizację projektów mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa osób starszych, promowanie partnerstwa z placówkami dziennego pobytu „Senior+”, wspieranie osób starszych w rzecznictwie swych interesów oraz w zrzeszaniu się, a także świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych o ograniczonej samodzielności. Promowane będą także projekty realizowane na terenach dotkniętych tegorocznymi nawałnicami.

W 2017 roku z programu ASOS zostało dofinansowanych 370 ofert organizacji pozarządowych na łączną kwotę 38 mln zł. Skorzystało z tego ok. 180 tys. osób starszych.

Nabór w ramach edycji 2018 potrwa do 22 grudnia br., do godziny 16.00. Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: asos2018.mpips.gov.pl