Ruszyła kolejna edycja programu Patriotyzm Jutra

8 lutego 2019


Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków do XI edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury.

 

W tegorocznej edycji  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznacza kwotę 4 mln zł.  Nabór wniosków potrwa do 8 marca 2019 r.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Celem programu jest ukazanie historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący.
O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski. W ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.


Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem:  https://formularze.patriotyzmjutra.pl/
Termin składania ofert upływa z dniem 8 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  http://muzhp.pl/pl/c/1966/ruszya-xi-edycja-programu-patriotyzm-jutra.