Ruszyła rozbudowa ulicy M. Kolbego

15 lutego 2019


Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy M. Kolbego na odcinku od ul. Górnickiego do ul. Włościańskiej.

Rozbudowa będzie prowadzona wraz z budową odwodnienia, a także przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
Zadanie obejmuje: wykonanie jezdni szerokości 5,50 m wraz z utwardzonymi poboczami z kruszywa łamanego, a także budowę zjazdów publicznych i indywidualnych oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej. Projekt zakłada również wykonanie odwodnienia w formie drenażu do gruntu, przebudowę sieci elektroenergetycznej  oraz wykonanie stałej organizacji ruchu.

Ponadto realizacja zakłada nasadzenia w pasie zieleni w postaci drzew i krzewów, takich jak: Klon tatarski odmiana ginnala, Tawuła japońska „Goldmund”, Berberys Thunberga „Atropurpurea Nana”, Jałowiec łuskowy „Blue Star”.

Podczas przygotowań do inwestycji została lekko uszkodzona nawierzchnia ulicy Włościańskiej. Jednak wykonawca zobowiązał się do naprawy uszkodzeń po zakończeniu zadania. Wykonawcą jest FIBA S.C. Grzegorz Piwnik i Piotr Iskrzyński.