Ruszyło Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego

17 października 2017


W Miejskim Domu Kultury w Radomsku rozpoczęto piątą edycję Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego +/- Kultura ph. „Kultura aktywna, aktywność w kulturze…”.

Organizowane przez Łódzki Dom Kultury i Miejski Dom Kultury w Radomsku Forum skierowane jest do przedstawicieli instytucji i placówek kulturalnych regionu łódzkiego. Jak wyjaśnia Natalia Korzeniowska z ŁDK, inicjatywa ta pozwoli na integrację środowiska związanego z kulturą, a każda edycja Forum poświęcona jest innej tematyce. Piąta edycja służy m.in. przekazaniu dobrych praktyk i uświadomieniu jak ważna jest potrzeba ciągłego podnoszenia kompetencji pracowników placówek kulturalnych.

W oficjalnym otwarciu Forum uczestniczył prezydent Radomska Jarosław Ferenc, który życzył uczestnikom wielu inspiracji oraz wyraził nadzieję, że dzięki udziałowi w Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego nawiązane zostaną nowe więzi między ośrodkami kultury.