Ryzyko przewleczenia ptasiej grypy

3 stycznia 2017


Z uwagi na ryzyko przewleczenia choroby - wysoce zjadliwej grypy ptaków - na teren naszego województwa, wojewoda łódzki informuje o zagrożeniach związanych z wystąpieniem tej choroby.

 Wojewoda przekazał informację Głównego Lekarza Weterynarii, skierowaną głównie do hodowców drobiu, o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich i drobiu w Polsce, a także Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 20 16 r., w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, do wiadomości i zastosowania.

Jak informuje Główny Lekarz Weterynarii, na terenie Polski zostało zdiagnozowane wystąpienie trzynastu przypadków grypy ptaków zarówno na dużych fermach jak i u indywidualnych rolników, powodując duże straty o charakterze gospodarczym.

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące tego tematu na bieżąco są zamieszczane stronie internetowej GIW – www.wetgiw.gov.pl

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

ROZPORZĄDZENIE MRiRW