SAN zaprasza do udziału w kursach

23 maja 2018


Społeczna Akademia Nauk zaprasza do udziału w kursach dla kandydatów na wychowawców lub kierowników form wypoczynku dzieci i młodzieży.

--> KURS NA WYCHOWAWCĘ FORM WYPOCZYNKU

Termin realizacji: czerwiec 2018 r.
Miejsce realizacji: Społeczna Akademia Nauk w Radomsku, ul. Sucharskiego 87
Realizowana liczba godzin dydaktycznych: 36
Cena kursu: 120 zł
Cena kursu dla studentów i absolwentów SAN oraz tegorocznych maturzystów:
90 zł
Adresaci kursu: osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej średnie
wykształcenie oraz odpowiednie predyspozycje do pracy z dziećmi i
młodzieżą


--> KURS NA KIEROWNIKA FORM WYPOCZYNKU

Termin realizacji: czerwiec 2018 r.
Miejsce realizacji: Społeczna Akademia Nauk w Radomsku, ul. Sucharskiego 87
Realizowana liczba godzin dydaktycznych: 10
Cena kursu: 150 zł
Cena kursu dla studentów i absolwentów SAN: 120 zł
Adresaci kursu: nauczyciele lub inne osoby, które posiadają co najmniej
trzyletni staż pracy opiekuńczo - wychowawczej lub dydaktyczno -
wychowawczej

Szczegółowe informacje na temat w/w kursów znajdziecie Państwo pod
poniższym linkiem:

http://radomsko.spoleczna.pl/index.php?id=3993