Selektywna zbiórka odpadów

Jak segregować?
PSZOK
Pomocnicze punkty do selektywnej zbiórki
Odpady budowlane i rozbiórkowe
Odpady zielone
Przeterminowane leki
Zużyte baterie
Folia, sznurek oraz opony powstające w gospodarstwach rolnych

 

Masz problem z odpowiednią segregacją odpadów?

Podpowiadamy jak prawidłowo segregować śmieci.

Żółty worek/pojemnik przeznaczony na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Do tego worka/pojemnika wrzucamy czyste:

 • butelki typu PET - po płynach i napojach
 • pojemniki po środkach czystości
 • folie, woreczki foliowe, reklamówki
 • opakowania wielomateriałowe (pojemniki po produktach mlecznych i sokach)
 • drobny złom metalowy (puszki metalowe i aluminiowe)

Nie wrzucamy:

 • tworzyw sztucznych piankowych
 • opakowań po lekarstwach
 • styropianu
 • opakowań po farbach i chemikaliach
 • opakowań po olejach silnikowych i smarach
 • zużytych akumulatorów i baterii

Niebieski worek/pojemnik przeznaczony na papier

Do tego worka/pojemnika wrzucamy:

 • gazety, książki, zeszyty, katalogi, foldery
 • torby i worki papierowe
 • tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów

Nie wrzucamy:

 • papieru i tektury pokrytych folią metalową
 • tworzyw sztucznych (opakowań po napojach, środkach spożywczych)
 • tłustego papieru np. z masła, margaryny
 • artykułów wykonanych z połączenia z innymi materiałami

Zielony worek/pojemnik przeznaczony na szkło

Do tego worka/pojemnika wrzucamy:

 • opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki, słoiki itp. wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami

Nie wrzucamy:

 • luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany
 • zużytych żarówek, lamp jarzeniowych
 • stłuczki szklanej
 • szkła nietłukącego typu duralex

Brązowy worek/pojemnik przeznaczony na bio (odpady kuchenne)

Do tego worka/pojemnika wrzucamy:

 • resztki żywności
 • odpady po owocach i warzywach
 • skorupki jajek, obierki
 • fusy kawy i herbaty

Nie wrzucamy:

 • trawy, liści, gałęzi
 • resztek folii, metalu
 • plastikowych opakowań
 • gazet, popiołu, pieluch

Szary worek/pojemnik przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone)

Do tego worka/pojemnika wrzucamy:

 • skoszoną trawę
 • liście, łodygi i inne części roślin
 • drobne gałęzie

Nie wrzucamy:

 • resztek żywności
 • odpadów po owocach i warzywach
 • skorupek jaj
 • fusów z kawy i herbaty
 • obierków

wróć

centralny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

ul. Jeżynowa 40, 97-500 Radomsko, m. Płoszów

do którego mieszkańcy Miasta Radomska mogą bezpłatnie oddawać następujące rodzaje odpadów:

 • Metale i tworzywa sztuczne
 • Papier
 • Szkło
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte opony
 • Zużyte baterie i akumulator
 • Opakowania po chemikaliach
 • Leki
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe
 • Odpady ulegające biodegradacji (bioodpady i odpady zielone)


Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

• w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 - 18:00
• w soboty, od godz. 7:00 - 12:00

 

wróć

Pomocnicze punkty do selektywnej zbiórki

Mieszkańcy Radomska, oprócz segregacji odpadów w systemie workowym, mogą korzystać z 10 pomocniczych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rozmieszczonych na terenie naszego miasta. W każdym z punktów znajdują się trzy pojemniki typu DZWON. Niebieski pojemnik przeznaczony jest na papier, zielony na szkło, a żółty na metale i tworzywa sztuczne.

Pomocnicze punkty selektywnej zbiórki odpadów znajdują się w następujących miejscach na terenie Radomska:

Pojemniki typu DZWON

 • ul. Portowa (Port Radomsko k/myjni)
 • ul. Portowa  (Port Radomsko k/Hotelu Porto)
 • ul. Portowa (Port Radomsko przy kont)
 • ul. Reymonta (rejon dworca PKP)
 • ul. Sierakowskiego (ERA PARK) 
 • ul. Stara Droga 85 (przy PGK)
 • ul. Św. Jadwigi Królowej 10
 • ul. Św. Jadwigi Królowej (k/Hali Sportowej)
 • ul. Św. Jadwigi Królowej (k/sklepu Lidl)
 • ul. Tysiąclecia (przy Urzędzie Miasta)

wróć

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady należy dostarczyć do następujących Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów:

 • ul. Jeżynowa 40 w Płoszowie.


Godzina przyjęcia odpadów:

 • poniedziałek - piątek 6:00-18:00,
 • sobota 7:00-12:00.

wróć

Odpady zielone

Odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin. Zaliczyć do nich możemy m.in. ściętą trawę, łodygi, liście, drobne gałęzie, kwiaty.

Odpady zielone odbierane są od mieszkańców Miasta Radomska zgodnie z harmonogramem, w specjalnie oznaczonych workach koloru szarego. Można również dostarczyć je do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów:

 • ul. Jeżynowa 40 w Płoszowie.

Godzina przyjęcia odpadów:

 • poniedziałek - piątek 6:00-18:00
 • sobota 7:00-12:00.

Nie spalaj odpadów zielonych

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz w związku z funkcjonowaniem na terenie Radomska systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów zielonych, na terenie Miasta Radomsko nie można spalać odpadów zielonych.

wróć

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki

Gmina Miasta Radomska realizuje program zbiórki przeterminowanych leków. Celem programu jest wyeliminiowanie leków ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych. Leki wymagają bowiem innych sposobów utylizacji niż odpady komunalne - głównie są unieszkodliwiane termicznie. Mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie oddać je do niżej wymienionych aptek na terenie miasta Radomska, w których ustawione są specjalne pojemniki na przeterminowane leki:

 • Apteka "Piastowska" ul. Piastowska 20 d
 • Apteka "Zdrowie" ul. Mickiewicza 16
 • Apteka "Miła" ul. Miła 5
 • "Apteka z uśmiechem" ul. Przedborska 47
 • Apteka "Dr Max" ul. Jagiellońska 8
 • Apteka "Stylowa" ul. Reymonta 42
 • Apteka "GEMINI" ul. Armii Krajowej 32
 • Apteka "Codzienna Drive" ul. Piastowska 17
 • Apteka " Dbam o zdrowie" ul. Prymasa Wyszyńskiego 2/6

Można również dostarczyć je do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów:

 • ul. Jeżynowa 40 w Płoszowie.

Godzina przyjęcia odpadów:

 • poniedziałek - piątek 6:00-18:00
 • sobota 7:00-12:00.

wróć

Zużyte baterie

Zużyte baterie

Baterie zawierają wiele szkodliwych metali ciężkich, które nie ulegają neutralizacji. Dlatego tak ważnym jest, żeby zbierać wszystkie zużyte baterie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki, gdyż niezależnie od składu chemicznego, ich wpływ na nasze zdrowie nie jest obojętny. Odzyskanie baterii i ich ponowne przetworzenie jest możliwe dzięki oddzieleniu ich od pozostałych odpadów komunalnych.

Wykaz placówek, w których można oddać zużyte baterie:

 • Publiczne Przedszkole nr 1 przy ul. Miłej 13,
 • Publiczne Przedszkole nr 2 przy ul. Targowej 7,
 • Publiczne Przedszkole nr 3 przy ul. Sierakowskiego 19,
 • Publiczne Przedszkole nr 4 przy ul. Kołłątaja 12,
 • Publiczne Przedszkole nr 5 przy ul. 11 Listopada 33,
 • Publiczne Przedszkole nr 6 przy ul. Rolnej 2,
 • Publiczne Przedszkole nr 9 przy ul. Sokolej 2,
 • Publiczne Przedszkole nr 10 przy ul. Armii Krajowej 13,
 • Publiczne Przedszkole Specjalne przy ul. Piastowskiej 10 A,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Piastowskiej 17,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 22,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Dąbrowskiej 27,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Szkolnej 4,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. Narutowicza 207,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Św. Jadwigi Królowej 20,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. 11-go Listopada 16,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Reja 81,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Rolna 65,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Makuszyńskiego 25,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Stara Droga 85,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Krzywej 12

Można również dostarczyć je do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów:

 • ul. Jeżynowa 40 w Płoszowie.

Godzina przyjęcia odpadów:

 • poniedziałek - piątek 6:00-18:00
 • sobota 7:00-12:00.

wróć

 

Folia, sznurek oraz opony powstające w gospodarstwach rolnych

Odpady należy dostarczyć do następujących Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów:

 • ul. Jeżynowa 40 w Płoszowie.

Godzina przyjęcia odpadów:

 • poniedziałek - piątek 6:00-18:00,
 • sobota 7:00-12:00.

Punkt przyjmuje za odpłatnością nastepujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach rolnych:

1. folię do owijania balotów = 400,00 zł/Mg kod 15 01 02/20 01 39

2. siatkę rolniczą/sznurek do owijania balotów = 1200,00 zł/Mg kod 02 01 04 (Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa) - Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

3. Opakowania po nawozach:

a) z zawartościami substancji niebezpiecznych i chemikaliów - 10 000,00 zł/Mg kod 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
b) puste bez zanieczyszczeń - 400,00 zł/Mg kod 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

4. Opakowania typu Big Bag - 1200,00 zł/Mg kod 17 02 03 - tworzywa sztuczne

5. zużyte opony od pojazdów rolniczych:
opony osobowe i dostawcze - 800,00 zł/Mg kod 16 01 03 - zużyte opony
opony rolnicze, przemysłowe - 1500,00 zł/Mg kod 16 01 03 - zużyte opony

Przyjęcie tego typu odpadów następuje zgodnie z poniższymi informacjami:

 • dostarczenie w/w odpadów realizowane jest własnym transportem;
 • wyładunek odpadów leży po stronie dostarczającego odpady;
 • płatność za przyjecie odpadów nastepuje bezpośrednio w kasie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na podstawie wystawionej przez BOK faktury VAT;
 • ewidencja tego typu odpadów prowadzona jest w systemie BDO na podstawie Karty Przekazania Odpadów w przypadku dzialalnosci gospodarczej, których prowadzenie wymaga wpisu do BDO.

wróć