Seniorzy na start

13 września 2018


Przed nami OLIMPIADA SENIORA „Zdrowy senior”, której organizatorami są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Fundacja „Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty Dla Każdego”.

Celem wydarzenia jest popularyzacja kultury fizycznej wśród seniorów, propagowanie zdrowego stylu życia oraz integracja seniorów.

Termin i miejsce:
Olimpiada odbędzie się w sobotę 29 września br. o godz. 10.00 na boisku wielofunkcyjnym ZSG nr 7 w Radomsku przy ul. 11-go Listopada 16. W przypadku złej pogody impreza zostanie przeniesiona do sali gimnastycznej.


Program:
godz. – 9.00 – 9.30 – rejestracja i zbiórka wszystkich seniorów
godz. – 10.00-  oficjalne otwarcie Olimpiady
godz. - 10.15 – 10.25 – rozgrzewka
godz. - 10.25- 11.30 - konkurencje
godz. - 12.00 – ogłoszenie wyników Olimpiady, wręczenie dyplomów, pucharów i medali.

Konkurencje:
1. Wyścig z woreczkiem na głowie.
Zawodnik kładzie woreczek na głowie dobiega do pachołka, omija go, a następnie biegnie z woreczkiem w ręku  i przekazuje kolejnej osobie.
2. Toczenie piłki.
Toczenie piłki koszykowej miedzy pachołkami na dystansie 15 metrów, do ostatniego pachołka. Powrót bieg przodem z piłką. Zawodnik podaje piłkę następnemu a sam ustawia się na końcu kolejki.
Konkurencję uważa się za zakończoną gdy pierwszy zawodnik znowu będzie na początku.
3. Zawody łucznicze.
Drużyny wybierają spośród siebie jednego zawodnika , który bierze udział w zawodach. Każdy zawodnik oddaje po pięć strzałów . Zwycięża drużyna której zawodnik uzyskał najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów zawodnicy oddaja dodatkowo dwa strzały. ( Organizatorzy zapewniają przed zawodami instruktarz ).
4. Slalom zręcznościowo – sprawnościowy.
Drużyny ustawiają się w rzędzie, jeden za drugim. Pierwszy uczestnik otrzymuje dwa kółka ringo, na sygnał biegnie do pierwszego i drugiego pachołka i wkłada na nie kółka, następnie dobiega do trzeciego pachołka obiega go i wracając z powrotem zbiera kółka i przekazuje następnemu uczestnikowi. Wygrywa ta drużyna, która pierwsza ukończy konkurs.
5. Rzuty do celu.
Cel – hula hop ułożone na ziemi, oddalone od zawodnika  o 5 m. Każdy uczestnik z drużyny  wykonuje po 2 rzuty. Jeden celny rzut to 1 pkt. Wygrywa drużyna, która zbierze najwięcej punktów.
6. Tor przeszkód.
 Zawodnik rozpoczyna pokonywanie trasy od podbiegnięcia do szarfy, którą musi przeciągnąć od stóp w   kierunku głowy i odłożyć na miejsce, dalej pokonuje pachołki slalomem i biegnie do piłki, którą musi przeskoczyć np. obunóż. Następnie kieruje się do ringo, które rzutem musi umieścić na pachołku. Po celnym rzucie wraca na start. Bieg rozpoczyna kolejny zawodnik.
7. Rzut piłka lekarską.
Każdy zawodnik w drużynie wykonuje po jednym rzucie piłką lekarską, zwycięża drużyna ,która uzyska najdłuższą odległość
sumując pomiary wszystkich zawodników.
8.Tunel.
 Piłka górą tunel ( cała drużyna ). Zawodnicy stoją w rzędzie, zadaniem jest przekazywać piłkę kolejnemu zawodnikowi z rąk do rąk. Ostatni zawodnik z rzędu biegnie z piłką na początek, podaje górą drużynie. Wygrywa ta drużyna, która osiągnie najlepszy czas.
9. Slalom.
 Slalom z piłką na rakietce  (cała drużyna) na czas. Zadaniem zawodników jest wykonać slalom pomiędzy pachołkami, jednocześnie utrzymując na rakietce  piłkę . Powrót również slalomem.

Zasady uczestnictwa
W Olimpiadzie mogą wziąć udział  drużyny składające się z 4 uczestników (każda drużyna może wystawić 2 zawodników rezerwowych). Drużyny obowiązuje strój sportowy jednolity.
Zgłoszenia drużyn do Olimpiady przyjmowane będą do 29 września  2018 r. pod nr tel. 44 683 58 44 lub elektronicznie na adres mosir@radomsko.pl.

Nagrody
Za zajęcie miejsca I-III drużyny odbiorą pamiątkowe puchary i dyplomy. Pozostałe drużyny pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymają medal okolicznościowy.