Seniorzy pokazali swoje artystyczne talenty

9 czerwca 2018


Dziś w Miejskim Domu Kultury odbył się VIII Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów Radomsko 2018. Tegoroczna edycja przeglądu realizowana została przy współpracy Łódzkiego Domu Kultury, w ramach Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dojrzałej "Przystanek 60+".

 
Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego, wymiana doświadczeń i budowanie więzi w środowisku ludzi „złotego wieku”, konfrontacja zespołów i solistów oraz pielęgnowanie tradycji artystycznych i upowszechnianie właściwych wzorów spędzania czasu wolnego.
 
Wśród wykonawców zalazły się zespoły, a także soliści z Radomska, Tomaszowa Maz., Moszczenicy, Kłomnic, Opoczna czy Bełchatowa. Publiczność usłyszała znane i mniej znane utwory muzyki rozrywkowej, a także ludowej.
 
Komisja w składzie: Maciej Kowalczyk – przewodniczący, Natalia Korzeniowska i Danuta Zawadzka postanowiło przyznać:
 
w kategorii zespołów (10 zespołów)
I miejsce ex aeuqo – Chórowi „Złocisty Promień” z PZERiI w Radomsku i Chórowi Miejskiemu „Artis Gaudinum” MCK filia MOK w Tomaszowie Maz.
II miejsce - Zespołowi „Appasionata” z RUTW „Wiem więcej”
III miejsce ez aeuqo – Chórowi „Złota nutka” z MDK w Radomsku i Zespołowi Ludowemu „Karolina” z Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej
 
w kategorii solistów (13 wykonawców)
I miejsce – Irenie Janus z GOK w Kłomnicach
II miejsce ex aeuqo – Elżbiecie Jóźwiak z Radomska i Mieczysławowi Kincelowi z MCK filia MOK w Tomaszowie Maz.
III miejsce – Jadwidze Bieleckiej-Gliwce z Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „Impresja” z MDK w Radomsku
Wyróżnienie otrzymała Teresa Moszkowicz z RUTW „Wiem więcej”
 
w kategorii rękodzieło artystyczne (2 wystawców) wyróżnienia otrzymały Alicja Koper i Halina Dziadkiewicz z Klubu Złotej Jesieni MDK Radomsko.
 
GRAND PRIX VIII Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów Radomsko 2018 otrzymał Zespół „Cantabile” z MDK im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie.
 
Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Miasto Radomsko, Miejski Dom Kultury w Radomsku i łódzki Dom Kultury.

Galeria