Seniorzy pokazali swoje talenty

11 czerwca 2017


W sobotę 10 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyła się VII edycja Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów – Radomsko 2017.

W przeglądzie zaprezentowały się osoby w wieku 55+ w kategoriach: soliści i zespoły. Artyści reprezentowali m.in. Radomszczański Uniwersytet III Wieku „Wiem więcej”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radomsku, Tomaszowski Uniwersytet III Wieku, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy czy Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie.

Celem przeglądu jest m.in. prezentacja dorobku artystycznego, wymiana doświadczeń i budowanie więzi w środowisku ludzi „złotego wieku”, konfrontacja zespołów i solistów oraz pielęgnowanie tradycji artystycznych, upowszechnianie właściwych wzorów spędzania czasu wolnego.

Publiczność zebrana w MDK usłyszała znane i lubiane piosenki jak: „Przez Twe oczy, te oczy zielone”, „Usta milczą, dusza śpiewa”, „Galapagos” i „ Dymi Quando”.

Komisja konkursowa w składzie: Wanda Sobczyk – przewodnicząca, Justyna Szalińska i Danuta zawadzka po wysłuchaniu i obejrzeniu występów postanowiła przyznać:

W kat. soliści:
I miejsce Elżbiecie Jóźwiak z Radomska
II miejsce Kazimierzowi Mateckiemu oraz Mieczysławowi Kincelowi z Tomaszowa Maz.
III miejsce Jadwidze Kocik z Tomaszowa Maz.

Wyróżnienie otrzymał Jerzy Korytkowski z Moszczenicy.

W kat. zespołów
I miejsce Radomszczańskiemu Uniwersytetowi III Wieku „Wiem więcej”
II miejsce Zespołowi „Ad Libitum” z Tomaszowa Maz. I Zespołowi „Cantalibe” z Opoczna
III miejsce Chórowi „Złocisty Promień” z Radomska

Wyróżnienie otrzymał Zespół „Bel Canto” ze stowarzyszenia „Wspólne życie” w Gminie Dobryszyce.

Fundatorami nagród są: Miasto Radomsko i Miejski Dom Kultury w Radomsku.