Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

7 sierpnia 2019


Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadzi program, którego celem jest wsparcie inwestycji dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Program finansuje zadania dotyczące budowy, przebudowy lub remontu ogólnodostępnych obiektów sportowych umożliwiających masowe uprawianie sportu. Dostęp do obiektów zewnętrznych powinien być nieodpłatny (w szczególności dla dzieci i młodzieży). Budżet programu to 10.000.000 zł. Przewidywany termin składania wniosków: 31 marca 2020.

Projekt kierowany jest do:

• organizacji pozarządowych i innych posiadających osobowość prawną podmiotów nie działających dla osiągnięcia zysku (powstałe nie później niż 31.12.2015),
• spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną, utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną i prowadzić działalność w dziedzinie kultury fizycznej.

Więcej informacji na stronie bip.msit.gov.pl.