SPORTOWE WAKACJE +

17 czerwca 2020


Ministerstwo Sportu ogłosiło konkurs na organizację aktywnych wakacji.

Wnioski o granty mogą składać organizacje pozarządowe powołane w ramach swej podstawowej działalności statutowej do realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Konkurs przewiduje dofinansowanie organizacji takich zadań jak:

1. Otwarte, ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
2. Turnieje sportowe.
3. Eventy, konkursy i inne wydarzenia sportowe.
4. Ogólnodostępne obozy sportowe (na poziomie ogólnopolskim/lokalnym)

Budżet programu: 10.000.000 zł (w tym 5.000.000 zł na organizację obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim).

Wysokość wsparcia: maks. 80%
Wkład własny: min. 20%.

W przypadku organizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – przez operatora krajowego – wymagany jest udział środków własnych w wysokości 50% kosztów stawki poziomu dofinansowania na jednego uczestnika zadania, tj. 500 zł.

Termin składania wniosków: do 5 lipca 2020 r.

Więcej informacji w tym miejscu.