Sportowe zmagania druhów ochotników

6 sierpnia 2017


Za nami Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Radomsku. W rywalizacji wzięły udział cztery jednostki OSP z Radomska. Najlepszą z nich okazała się OSP Bogwidzowy.

Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych to nie tylko sportowa rywalizacja. Udział w imprezie pozwala sprawdzić wyszkolenie druhów ochotników. W zawodach wzięły udział cztery jednostki OSP działające na terenie miasta: OSP Bogwidzowy, OSP Folwarki, OSP Stobiecko Miejskie oraz OSP Sucha Wieś.

Rywalizacja podzielona była na dwie części. W pierwszej z nich druhowie wzięli udział w sztafecie pożarniczej, gdzie podczas biegu pokonywali różne przeszkody. Natomiast druga konkurencja polegała na jak najszybszym rozłożeniu sprzętu gaśniczego i strąceniu strumieniem wody wyznaczonych celów.

Druhowie z każdej jednostki podczas zmagań dawali z siebie wszystko. Ostatecznie sędziowie przyznali następujące miejsca poszczególnym drużynom:
I miejsce – OSP Bogwidzowy – nagroda pieniężna na doposażenie jednostki - 1200 zł
II miejsce – OSP Stobiecko Miejskie – nagroda pieniężna na doposażenie jednostki - 800 zł
III miejsce - OSP Sucha Wieś – nagroda pieniężna na doposażenie jednostki - 500 zł