Spotkania w sprawie przebudowy ul. Reymonta

22 maja 2018


Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc zaprasza mieszkańców na otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące przebudowy fragmentu ul. Reymonta w ramach rewitalizacji centrum miasta Radomska, które odbędą się 24 i 28 maja 2018 roku przy Muzeum Regionalnym w Radomsku.

Podczas spotkań mieszkańcy będą mogli zapoznać się z czterema koncepcjami przebudowy ul. Reymonta, wypełnić formularz konsultacyjny oraz dowiedzieć się o szczegółach planowanej inwestycji.

Terminy spotkań:

  • 24 maja br. w godz. od 13.00 do 16.00
  • 28 maja br. w godz. od 15.00 do 18.00

Przypominamy o trwających konsultacjach, których celem jest uzyskanie opinii mieszkańców Radomska na temat zmian zagospodarowania pasa drogowego ul. Reymonta na przedmiotowym odcinku oraz wskazania według której koncepcji powinna być przebudowana przedmiotowa ulica.

Głos można oddać w Urzędzie Miasta Radomska poprzez wypełnienie papierowej ankiety lub wypełnienie formularza dostępnego tutaj.