Spotkanie informacyjne dla NGO

13 kwietnia 2017


Informujemy, że dnia 10 kwietnia 2017 r. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS we współpracy z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego rozpoczęło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji  konkursu dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych) pn. "Grant na lepszy start 2017" .

Projekt współfiansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych (min. 3 osoby) z terenu województwa łódzkiego zarejestrowanych nie wcześniej niż 30 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu  (10.04.2017r. ). Organizacje biorące udział w konkursie mają możliwość otrzymania środków na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 500 do 5.000 zł.

Dodatkowe informacje, regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, karty ocen i sprawozdania dostępne na stronie: http://www.grantnalepszystart.pl/

Termin składania wniosków upływa 24.04.2017r.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji  i grup zainteresowanych udziałem w konkursie  na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 19 kwietnia o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, sala 104.