Spotkanie noworoczne przedsiębiorców

11 stycznia 2019


Przedsiębiorcy z Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku wzięli udział w spotkaniu noworocznym. Był to czas podsumowania minionego roku oraz okazja do złożenia najlepszych życzeń na rok 2019.

Organizacja noworocznych spotkań to już tradycja Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej. Podobnie jak w latach ubiegłych w spotkaniu poza przedsiębiorcami udział wzięli przedstawiciele władzy parlamentarnej oraz samorządowej. Miasto Radomsko reprezentował prezydent Jarosław Ferenc i przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku Rafał Dębski.

Oficjalną część wydarzenia rozpoczął prezes Witold Świtkowski, który podsumował miniony rok oraz w skrócie opowiedział o działaniach podejmowanych przez Izbę. – Miniony rok miał dwa oblicza. Z jednej strony wskaźniki ekonomiczne były na bardzo dobrym poziomie, był to też rok dobry dla pracodawców i pracowników. Z drugiej strony zaszła ogromna skala zmian w przepisach, a swój czas należało poświęcić na dostosowanie się do nowych regulacji – zauważył prezes Świtkowski, który po podsumowaniu wręczył dyplomy trzem firmom, które w nowym roku zasiliły szeregi RIPH.

W imieniu samorządowców głos zabrał prezydent Jarosław Ferenc, który podziękował przedsiębiorcom za pracę włożoną na rzecz rozwoju miasta oraz życzył im samych sukcesów zarówno w działalności gospodarczej, jak i w życiu prywatnym.