Spotkanie u wojewody

9 grudnia 2016


Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania Adam Lipiński oraz Zbigniew Rau, wojewoda łódzki zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie poświęcone Narodowemu Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Spotkanie odbędzie się 16 grudnia w sali konferencyjnej 116A Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piotrkowskiej 104. Początek o godz. 11.00. Udział należy potwierdzić do 13 grudnia mailowo - magdalena.zoltaszek-mikina@lodz.uw.gov.pl bądź telefonicznie 42 664 10 94.