Stawki podatków

3 stycznia 2019


Obecnie obowiązujące stawki podatków lokalnych w Radomsku (stan na 9 stycznia 2020):

  1. Budynki albo ich części użyte do celów mieszkaniowych (1m2) – 0,57 PLN
  2. Budynki lub ich części użyte do celów biznesowych (1m2) – 21,18 PLN
  3. Budynki użyte do celów w służbie zdrowia (1m2) – 4,31 PLN
  4. Garaże (1m2) – 6,50 PLN
  5. Budynki przeznaczone do innych celów (np. zajmowane przez organizacje pozarządowe) (1m2) – 6,50 PLN
  6. Budowle użyte do celów biznesowych (wartość w PLN) – 2%
  7. Grunty użyte do celów biznesowych (1m2) – 0,72 PLN
Stawki podatków na 2020 rok

Stawki podatków na 2019 rok

Stawki podatków na 2018 rok