Stop dla szczurów

22 lutego 2018


Od 1 do 10 marca 2018 roku we wszystkich miejskich instytucjach zostanie przeprowadzona deratyzacja.

Decyzja wynika z faktu, że w centrum miasta zaobserwowano dużą populację szczurów. Poza tym zgodnie z art. 22, ust. 1 punkt 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r, poz. 151) oraz Uchwałą Nr XII/64/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy – Miasto Radomsko (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2015 r. poz. 3596 z późn. zm.) na właścicielach zabudowanych nieruchomości ciąży obowiązek przeprowadzenia deratyzacji raz w roku w okresie 1 do 31 marca. Deratyzacja zostanie przeprowadzona w szkołach, siedzibach spółek, instytucjach użyteczności publicznej czy kulturalnej itd.

Skomasowanie działań deratyzacyjnych w jednym terminie, w całym mieście, ma posłużyć zmniejszeniu populacji szczurów i zapewnić poprawę bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania występowaniu chorób zakaźnych.